צוואה הדדית – הסכם בין בני זוג שחשוב להבין!

אחת הצוואות השכיחות ביותר בישראל הינה "צוואה הדדית" שנחתמת על ידי בני זוג.

אנשים רבים מבקשים להכין "צוואה הדדית" כשהם חושבים על דבר מסוים, אך לא תמיד מודעים למשמעות האמיתית שעומדת מאחורי מסמך כזה, והפער עלול להיות גדול!

לכן החלטתי להסביר במאמר הזה את העקרון הבסיסי ביותר שעומד מאחורי "צוואות הדדיות".

אקדים ואומר – אין כל פסול בעריכה של צוואה הדדית, אך צריך להבין את המשמעויות המשפטיות וההשלכות לעתיד, ורק לאחר מכן אפשר לקבל החלטה מושכלת.

ראשית, באופן עקרוני, צוואה הינה מסמך ייחודי שאדם חותם עליו מרצונו החופשי והוא זכאי לשנותו ולעדכנו כפי אוות נפשו, בכל רגע נתון, משום שזהו מסמך הבעת רצון אחרון של האדם, וחופש הבחירה שלו חשוב ומקודש בעיני המחוקק.

יתירה מזו, אחד העקרונות החשובים ביותר בדיני צוואות הינו החופש לצוות, כלומר מתן הזכות המלאה לאדם לקבוע באופן חופשי מכל לחץ למי הוא רוצה להוריש את רכושו.

דוגמה טובה לעקרון זה היא ההוראה בחוק הירושה, שאוסרת לסחור בירושתו של אדם, קרי, אסור לאדם לחתום על מסמך בו הוא מוכר את ירושתו או מוותר עליה לטובת פלוני. במילים אחרות, הדרך החוקית היחידה לתת מתנות לאחר פטירה הינה באמצעות עריכת צוואה בת תוקף לפי הכללים שקבועים בחוק.

איך כל זה מתקשר לצוואה הדדית בין בני זוג?

ובכן, צוואה הדדית היא צוואה שנערכת על ידי בני זוג, ובה ניתנות הוראות דומות איך לפעול במקרה של פטירת מי מהשניים, למי להוריש את הנכסים, באיזה חלקים, כיצד להבטיח את זכויות הצאצאים ועוד מגוון הוראות שונות.

ואולם, יש להבין ולהפנים שבעוד שבמקרה של צוואה רגילה, היא עומדת בפני עצמה ונתונה לביטול או עדכון בכל רגע שבו המצווה בחיים וחפץ לעשות כך, הרי שבצוואה הדדית מדובר על הסכם בין שני אנשים בוגרים ש"מחשקים" את עצמם ומקשיחים את האפשרות לבטל את הצוואה.

נכון, אמנם הצוואות ההדדיות עשויות להשתנות ולהתבטל בחיי בני הזוג, מבלי צורך לקבל את הסכמת בן / בת הזוג, אבל בכל הקשור לשינוי הצוואה לאחר פטירת הראשון מבין השניים מדובר בשינוי שכמעט ולא ניתן לבצעו בפרקטיקה.

צוואה הדדית קושרת הסכם בין שני אנשים, ופוגעת באופן מודע ביכולת של אדם לצוות כאוות נפשו בכל עת. בכך, מהווה הצוואה ההדדית "מוצר" ייחודי ושונה מכל הצוואות האחרות, בהן האדם חופשי לשנות את הוראות הצוואה באופן מידי ולפי שיקול דעתו הבלעדי, כמוסבר לעיל.

מאידך, חשוב לדעת שלצוואות ההדדיות יתרונות רבים, בעיקר בכל הקשור להבטחת זכויות הילדים המשותפים של בני הזוג, אך יחד עם זאת ראוי להכיר גם את ההגבלה שצוואה כזו מחילה על בני הזוג, ואשר עשויה לעמוד להם לרועץ בעתיד בנסיבות החיים המשתנות.

בסופו של דבר, צוואות הדדיות מתאימות לאנשים רבים, אך בטרם בחירה בצוואה כזו יש להכיר את הנתונים והנסיבות של כל מקרה (למשל: גיל בני הזוג, מצב התא המשפחתי, גיל הילדים ועוד ועוד), ולבחור נכון וחכם, גם עבור בני הזוג וגם עבור הילדים.

בשורה התחתונה ייעוץ מקדים הוא מרכיב מהותי בתהליך של הכנת צוואה.

דילוג לתוכן