העברת נדל"ן בתוך המשפחה: "אין מתנות חינם"

את הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים רבים מכירים:

תושב ישראל שיש לו דירה אחת בלבד רשאי למכור אותה בפטור ממס שבח, בתנאי שהוא בעל הזכות בה במשך שנה וחצי לפחות לפני המכירה.

כמובן, חשוב לציין שישנם עוד תנאים שונים שצריך לעמוד בהם לצורך הזכאות בפטור. כך לדוגמה: הדירה צריכה לעמוד בהגדרת "דירת מגורים מזכה" כפי שנקבע בחוק ופורש במשך השנים בפסיקה. כמו כן, הפטור מוגבל עד לתקרה של 5 מיליון ₪ וכל סכום שמעבר לתקרה חייב במס (המס מחושב באופן יחסי).

כמו כן, לצורך הפטור ממס שבח החוק קובע שיראו בני זוג וילדיהם שבני פחות מ- 18 כמוכר אחד, וזאת כדי למנוע מאנשים לבצע מכירות רבות על ידי בני משפחה אחת בפטור ממס וריקון החוק מתכליתו.

יחד עם זאת, ברור לגמרי שמשפחות רבות רוצות לתכנן את ההחזקה של הנכסים שלהם בהתאם לנסיבות החיים השונות, והדבר הזה לגיטימי לחלוטין.

לכן, החוק קובע שמלבד הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים כפי שראינו למעלה, ישנן העברות של נכסי נדל"ן (ולא רק דירות מגורים) בין קרובי משפחה מסוימים שפטורות ממס שבח.

אך יחד עם זאת תנאי המיסוי והזכאות להם שונים מהפטור ממס שבח, ולכן חשוב ביותר לשים לב לפרטים הקטנים שעושים את ההבדל.

ראשית, צריך לדעת שהפטור ממס חל רק בהעברה בין קרובי משפחה לפי הגדרת החוק (ברוב המקרים אלו הם: בני זוג, הורים, סבים וצאצאיהם).

שנית, חשוב להבין שלא מדובר בפטור "אמיתי" אלא בדחיית מס. זאת, משום שמקבל המתנה ישלם מס בעתיד כאשר הוא ימכור את נכס על כל תקופת השבח שראשיתה ביום שבו נותן המתנה העביר לו את הנכס.

שלישית, אמנם מס שבח לא ישולם במסגרת העברת הנכס (דירה למשל), אך מס רכישה, יחול על מקבל המתנה, גם אם בשיעור נמוך מהרגיל: שליש (1/3) מהמס שהיה מוטל עליו בעסקה רגילה (שאיננה העברה ללא תמורה).

ובחזרה אל הפטור ממס במכירת דירת מגורים; אחת מהדרכים של המחוקק למנוע שכפול של פטורים על ידי בני משפחה אחת, הוא קביעה של "תקופות צינון" למכירה בפטור של דירה שהתקבלה אצל המוכר בהעברה ללא תמורה. משמעותה של "תקופת צינון" הינה שבמהלכה, מקבל המתנה איננו זכאי לפטור ממס שבח אפילו אם זו דירתו היחידה.

גם כאן החוק והפסיקה גדושים בפרטים ותנאים, אך כללו של דבר: על מקבל המתנה להמתין 4 שנים מיום שקיבל את הדירה במתנה ועד שיוכל למכור אותה בפטור ממס (אגב, אם הדירה שימשה אותו למגורי קבע, אזי התקופה מקוצרת ל- 3 שנים בלבד).

בשולי הדברים יש לשים לב לנקודה חשובה מאד:

מקרים של הענקת מתנה בתוך המשפחה, עשויה להשפיע באופן ממשי על היחסים בתוך המשפחה, ולכן בכל מקרה כזה יש מקום להיערך ולהכין צוואה או לעדכן צוואה קיימת, או לכל הפחות לתת את הדעת למורכבות של העניין. והכל, בכדי שהיחסים בתוך התא המשפחתי ימשיכו ללבלב עוד שנים רבות, שהרי לכך אין מחיר!

דילוג לתוכן