את מי כדאי למנות מיופה כוח?

הנתונים שמשרד המשפטים פרסם לאחרונה מלמדים שהמגמה של עלייה בעריכת 'ייפוי כוח מתמשך' המשיכה גם לאורך שנת 2023.

אין בכך פלא, משום שלייפוי כוח כזה יש יתרונות רבים והוא מספק ביטחון מסוים לאנשים רבים שחוששים מהעתיד, ומעוניינים להפחית את החששות כמה שניתן.

יחד עם זאת, יחלוף עוד זמן רב עד שייפוי הכוח המתמשך יתפוס את מקומו של מוסד האפוטרופסות הותיק.

די בכך שהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך, וכניסתו לתוקף בעתיד אינם מערבים הליך משפטי בבית המשפט, וזאת לעומת מינוי אפוטרופוס שבהחלט מערב הליך משפטי והתנהלות משפטית שוטפת משמעותיים – בכדי לעמוד על יתרונו הברור של המסמך החדש.

במאמר זה בחרתי להאיר סוגיה שאנשים רבים לא תמיד שמים אליה לב, בעת המחשבה על עריכת ייפוי כוח מתמשך.

כוונתי לשאלה "את מי למנות"?

לכאורה זו שאלה טריוויאלית וברורה במקרה שיש בני זוג וילדים במשפחה, ואכן במרבית המקרים אנשים בוחרים למנות את ילדיהם כמיופי הכוח שלהם.

הדבר הזה טבעי וברור, ויתירה מכך מצב זה מעיד על יחסים טובים במשפחה, וזו ברכה.

אך יחד עם זאת כדאי לשים לב שמטרתו של ייפוי כוח מתמשך הוא לדאוג לכם בזמנים קשים לקבל החלטות, ולנהל את שגרת יומכם, ולפיכך יש למנות את מיופי הכוח בהתאם למידת הכשירות שלהם, הזמינות שלהם, ורמת האמון שלכם והידיעה שהם אכן מוכשרים ויתפנו לעניינים שלכם, במקרה שהדבר יידרש.

הדוגמה הקלאסית למינוי שלא יהיה פרקטי ולא ישרת את הממנה באופן אופטימלי, בלשון המעטה, הוא מינוי של בן משפחה שחי בצד השני של הגלובוס. הפרש השעות ייצר, כמעט בוודאות, חוסר זמינות לביצוע פעולות דחופות. אך מעבר לכך, אם תידרש חתימה על מסמך או הופעה פיזית בפני גורם כלשהו – אזי הבחירה באותו בן משפחה עלול להיות לרועץ, וחבל.

לכן כאשר חושבים על חתימה של ייפוי כוח מתמשך ואת מי למנות, חשוב לזכור את הנקודות הבאות –

  1. מי מהילדים בעל הבנה בתחום הרלבנטי? (רפואי, כלכלי וכדומה)
  2. מי מהילדים זמין לביצוע פעולות?
  3. על מי אתם סומכים, ומי הייתם רוצים שיטפל בעניינים שלכם?

חשוב לזכור שבניגוד לצוואה, שעניינה חלוקת הרכוש לאחר 120 שנים, עניינו של ייפוי כוח מתמשך בכם עצמכם, בחיים שלכם, בבריאות שלכם, באיכות החיים ובכבוד האדם שלכם. לפיכך חשוב למנות את היקירים שלא רק אוהבים אתכם (כי כולם אוהבים אתכם) אלא בעיקר את אלה שמוכשרים לטיפול, בעלי הבנה באותם התחומים שבהם עוסק ייפוי הכוח, ובעלי נפש רגישה שאתם סומכים עליהם לזמנים פחות טובים.

המסקנה של הדברים היא – לא רק לעשות ייפוי כוח מתמשך כי זה חשוב, אלא גם לחשוב על הפרטים הקטנים: את מי למנות? לטיפול באיזה תחום? אילו הנחיות לתת? ועוד ועוד.

המסמך הזה טוב, ועל מנת שהוא יהיה יעיל חשוב לערוך אותו באופן פרקטי – עבורכם!

דילוג לתוכן