איך לקבוע מתי להכניס ייפוי כוח לתוקף?

רפאל ליפסקר-עו"ד תמונת עורך דין רפאל ליפסקר עורך דין נדלן

משרד המשפטים פרסם לאחרונה את הנתונים המסמכים של שנת 2023 לעניין הפקדות של ייפוי כוח מתמשך.

בשנה זו מגמת הגידול בהפקדות של ייפוי כוח מתמשך המשיכה. הופקדו 45,000 מסמכים, ובנוסף לכך 2,500 ייפויי כוח נכנסו לתוקף.

ייפוי כוח מתמשך – שלב ההפקדה ושלב הכניסה לתוקף:

ייפוי כוח מתמשך נוגע בשתי נקודות זמן:

הראשונה – שלב עריכת המסמך וחתימתו.

בשלב זה האדם שמכין ייפוי כוח מתמשך ("ממנה" בלשון החוק) מחליט מי יהיה אחראי על ענייניו השונים בעתיד, ככל שיזדקק לעזרה ("מיופה כוח" בלשון החוק).

לאחר מכן, עורך הדין מכין את המסמך עבור הממנה, ומחתים את הממנה ואת מיופה / מיופי הכוח.

לסיום השלב הראשון, עורך הדין מפקיד את המסמך החתום במשרד המשפטים.

נקודת הזמן השנייה – בשעת כניסת המסמך לתוקף בעתיד, אם יהיה צורך.

כלומר, היה והאדם הממנה אכן יגיע לשלב שאינו מאפשר לו לקבל החלטות בעצמו ולנהל את חייו באופן עצמאי, אזי מיופה הכוח יגיש בקשה למשרד המשפטים בקשה להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף ולהתחיל לסייע לאדם הממנה.

מי מחליט על כניסת ייפוי הכוח לתוקף?

מי מחליט מתי הגיע הזמן של השלב השני, בו אכן יש עילה לפנות אל משרד המשפטים ולבקש את אישורו להפעלת ייפוי הכוח המתמשך?

החוק קובע בעניין הזה שעל מיופה הכוח המבקש להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך להצהיר כי התקיימו התנאים שנקבעו בייפוי הכוח. אם לדוגמה קבע הממנה במסמך שהקביעה תתבסס על חוות דעת רפואית אזי יש לצרף את חוות הדעת הזו לבקשה לכניסה לתוקף.

עוד נקבע בחוק כי מיופה הכוח לא יוכל לבסס את בקשתו להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף אך ורק על סמך החלטתו שלו וזאת מטעם מובן, שלא לפגוע בביטחונו של הממנה, ובאינטרסים שלו.

ואולם סוגיית כשירותו של אדם עולה גם בשלב הראשון, כלומר בעת עריכת ייפוי הכוח. בשלב זה על עורך הדין לוודא שהאדם הממנה אכן כשיר ומבין את פעולותיו ואת משמעותן.

תקנות חוות דעת מומחה – ייפוי כוח מתמשך:

בשנת 2018 פורסמה טיוטת תקנות העוסקת בחוות דעת לעניין ייפוי כוח מתמשך. בראש ובראשונה התקנות עתידות לתת מענה  איזה גורם מוסמך לתת חוות דעת לעניין כשרותו של אדם לחתום על ייפוי כוח מתמשך, וגם לעניין הכניסה לתוקף.

התקנות טרם אושרו סופית, ובשלב זה (ינואר 2024) בהתאם לחוק אין גורם מקצועי מסוים לעניין זה. בדרך כלל הדבר הטוב ביותר הוא לקבוע שרופא משפחה או רופא גריאטר יחווה את דעתו בעניין כשירותו של הממנה. על כל פנים ההמלצה היא להיוועץ עם עורך דין שעבר הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך גם בנושא זה.

דילוג לתוכן