צוואה הדדית – על רגל אחת

המניעים לעריכת צוואה – רבים ומגוונים.

לרוב, מדובר על הרצון להשאיר את "העניינים" מסודרים לאחר הפטירה, באופן שהצאצאים לא יבואו לידי ריב חלילה. במקרים אחרים, בני זוג צברו רכוש באופן "פרטי" במהלך חייהם והם מעוניינים להביע את רצונם ביחס לחלוקתו לדור הבא, באופן שונה מזה הקבוע בחוק.

כך או כך, אחת הצוואות השכיחות ביותר בישראל הינה זו הקרויה "צוואה הדדית" הנחתמת על ידי בני זוג.

בני זוג רשאים לערוך צוואה הדדית בה הם מצווים את רכושם זה לזו, מתוך הסתמכות של האחד על השני. זו דרך מקובלת מאד להבטיח את האינטרס המשותף של בני הזוג, שלאחר פטירתו של בן הזוג הראשון, יעבור רכושו אל בן הזוג השני שיאריך ימים.

פעמים רבות בני זוג מוסיפים "קומה" נוספת לצוואה הדדית, וקובעים הוראה לפיה, לאחר פטירתו של בן הזוג השני, יחולק הרכוש בין ילדיהם. בדרך זו, שומרים בני הזוג הן על האינטרסים שלהם עצמם, והן על האינטרסים של ילדיהם המשותפים.

מבחינה משפטית, צוואה הדדית כאמור, הינה חוזה בין בני הזוג. כל בן זוג שחותם על צוואה כזו מתחייב לנהוג בהדדיות גם כלפי היורשים "השניים", במידה והוא ילך לעולמו לאחר פטירת בן/בת זוגו. למעשה מדובר בפתרון חוקי ופרקטי, שמעניק לשני בני הזוג בטחון שגם במקרה שבן או בת הזוג שלהם יינשאו בשנית, לאחר פטירת הראשון, הרי שחלקם של ילדיהם המשותפים יהיה מוגן.

יחד עם זאת חשוב לציין שצוואות הדדיות צריכות לענות על קריטריונים מסוימים על מנת שהן אכן ייחשבו כהדדיות ויספקו לזוג ביטחון כאמור. במילים אחרות, עצם הכתרת המסמך המשפטי בכותרת "צוואה הדדית" אין בה כשלעצמה כדי להבטיח את סדר ההורשה ואת הוודאות שהרכוש אכן יגיע בסופו של יום לילדיהם של בני הזוג, ויש צורך לנסח את המסמך באופן מוקפד, כך שיענה על דרישות החוק כפי שפורש על ידי בתי המשפט.

בנוסף, החתימה על צוואה הדדית עלולה "לייצר" מורכבויות משפטיות שלא קיימות בצוואות רגילות, וגם על כך יש לתת את הדעת, ולמצוא פתרונות מתאימים לכל מקרה.

לסיכום, חתימה על צוואה הדדית הינה הליך משפטי מקובל. ואולם, חשוב לפעול בכיוון זה רק לאחר קבלת הסבר מקיף על פרטי ההליך, ולאחר שבני הזוג מבינים את מלוא משמעויותיו המשפטיות.

אם ברצונכם לשמוע פרטים נוספים, צרו קשר עם משרדנו ונשמח לסייע!    

דילוג לתוכן