ייפוי כוח מתמשך – פרקטי גם במקרים דחופים!

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי מצוין לתכנון העתיד: אדם חותם היום, בהיותו בריא וצלול, על מסמך בו הוא קובע מי יטפל בו ובענייניו החשובים בעתיד, ככל שייווצר מצב שהוא עצמו לא יהיה עוד כשיר לכך, בשל מחלת הדמנציה, למשל.

לאחרונה פרסמו משרדי המשפטים והבריאות נוהל חשוב ביותר בהקשר זה, לפיו במקרים שקיים צורך לבצע טיפול רפואי דחוף (שאמנם אינו מציל חיים, אך יש בכוחו כדי למנוע התדרדרות במצב החולה וכד'), מיופה כוח יהיה רשאי לאשר לצוות הרפואי לבצע את הטיפול הרפואי בשמו של החולה, גם עוד בטרם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

בכדי להבין את משמעותו של הנוהל החדש, ואת חשיבותו, נחזור צעד אחורה, לשלב עריכת ייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך צריך להיחתם הן על ידי האדם הממנה, והן על ידי מיופי הכוח שלו. לאחר מכן, המסמך מופקד במשרד המשפטים, מתוך תקווה שלא ייעשה בו שימוש לעולם. אך יחד עם זאת, אם יהיה צורך עתידי להכניס את ייפוי הכוח לתוקף בשל מצבו של הממנה, הרי שאז מיופה הכוח יפנה למשרד המשפטים בבקשה "להפעיל" את ייפוי הכוח המתמשך, כלומר להכניס אותו לתוקף באופן שיאפשר לו לפעול בשמו של הממנה בסמכות.

יש לציין שאישור הבקשה להכניס את ייפוי הכוח לתוקף מתקבל על פי רוב בתוך מספר ימים (מניסיון שלי, האישור ניתן תוך 3 ימים, אם הבקשה מוגשת בהתאם לנהלים), ולאחר מכן מיופה הכוח רשאי ובעל סמכות לנהל את ענייניו של הממנה בתחומים השונים. כך למשל, הממנה יוכל לגשת לסניף הבנק בו מצוי החשבון של הממנה, ולבצע פעולות בשמו, לאחר שהוא יציג בפני הבנק את ייפוי הכוח המתמשך ואישור הכניסה לתוקף.

אלא שדווקא כאן, בנקודת התפר שבין שלב עריכת ייפוי הכוח לבין שלב הכנסתו לתוקף, צצה לעיתים בעיה קשה, והמקרה של אביתר (שם בדוי כמובן), בו טיפלתי לאחרונה, ממחיש זאת בצורה טובה:

אביו של אביתר, משה (66), איש בריא בדרך כלל, עבר אירוע מוחי לא פשוט ואיבד את כשירותו וצלילותו בבת אחת. מיד לאחר אשפוזו בבית החולים, עלה צורך לבצע טיפול רפואי דחוף שעשוי להביא לקבלת החלטות חשובות ונכונות ביחס להמשך הטיפול במשה ולמניעת התדרדרות נוספת במצבו.

ואולם, חרף הדחיפות לביצוע הטיפול, לא נמצא מי שיחתום על האישור הנדרש לביצועו! זאת, משום שמשה היה במצב של אי כשירות, ואילו בנו אביתר לא היה רשאי עדיין לחתום בשם אביו, משום שהאירוע התרחש בקצב מהיר וטרם הייתה לו שהות לטפל בהכנסת ייפוי הכוח לתוקף!

בשורה התחתונה המצב היה קשה ואבסורדי: על אף שהיה קיים ייפוי כוח מתמשך, הבן לא יכול היה לאשר את ביצוע הטיפול הרפואי בשל סיבה טכנית – בירוקרטית!

״ביטוח חובה לעצמאותו של אדם״

אמנם במקרה של אביתר התמזל המזל, והוא הצליח לשכנע את הצוות הרפואי לבצע את הטיפול הרפואי, אך הדבר לא היה פשוט, וברור שלא ניתן לסמוך על המזל בהקשר זה במקרים דומים.

על רקע מציאות זו, פורסם הנוהל החדש האמור לעיל. הנוהל קובע שבנסיבות מסוימות, הדומות למקרה של אביתר, ניתן יהיה לבצע טיפול רפואי חשוב ודחוף גם עוד בטרם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, ובלבד שמיופה הכוח יחתום על התחייבות כי הוא יפעל להכניס את ייפוי הכוח לתוקף באופן מידי ויעדכן את הצוות הרפואי על כך בזמן אמת. חשוב לציין שהנוהל מפרט עוד מספר תנאים ודגשים למקרים אלה שלא כאן המקום להתייחס אליהם.

בסופו של יום, הנוהל החדש ממחיש פעם נוספת את החשיבות הרבה שבעריכת ייפוי כוח מתמשך. הוא גם מדגיש ומחדד עד כמה מדובר בכלי משפטי פרקטי ויעיל עבור כל אדם בוגר בישראל. למעשה, הכנת מסמך כזה הינה "תעודת ביטוח חובה" לחייו של אדם, לעצמאותו, לרווחתו ולדאגה לכבודו כאדם, גם למקרה בו צלילותו וכשירותו יישללו ממנו חלילה ביום מן הימים.

אם ייפוי כוח מתמשך מעניין אתכם, עבורכם או עבור הוריכם, השאירו כאן פרטים ואחזור אליכם לתיאום פגישה!

דילוג לתוכן