מה בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה:

רפאל ליפסקר-עו"ד מה בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה

במאמר זה נסקור את הדומה ואת השונה בין שני מסמכים חשובים אלה. 

הצוואה הינה מסמך משפטי ותיק כמעט משחר ההיסטוריה. חוק הירושה הישראלי נועד לקבוע כללים וסטנדרטים שיאפשרו כללי הורשה מסודרים ומאורגנים. 

ייפוי כוח מתמשך מן העבר השני, הוא מסמך חדשני שלא היה קיים כלל עד לקביעתו בחוק בשנת 2016. 

צוואות על פי רוב עוסקות בעניינים רכושיים-כספיים שאדם מצווה מה ייעשה בהם ומי יזכה בהם לאחר פטירתו. הצוואה נכתבת בחיי המצווה, אולם היא איננה נכנסת לתוקף בחייו, אלא רק לאחר פטירתו. 

על פי החוק, קיימים מספר סוגים של צוואות: צוואה בפני עדים, צוואה בכתב, צוואה בפני רשות ו- צוואה בעל פה. הצוואות צריכות להיות ערוכות לפי כללים רבים הקבועים בחוק ובפסיקה ענפה של בית המשפט.  

ואולם, בשונה מצוואה, עד לקבלת תיקון 'חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות' בשנת 2016, אנשים לא יכולים היו לצוות ולהנחות מי מקרוביהם או מכריהם יטפלו בהם ובעניינים החשובים שלהם בעודם בחיים, במידה והם עצמם לא יהיו כשירים לכך! 

וכך, עד ל'המצאתו' של ייפוי הכוח המתמשך, אדם שנשללה ממנו האפשרות לנהל את חייו באורח עצמאי, בין אם בשל תאונה, מחלת דימנציה וכדומה, היו קרוביו פונים בדרך כלל לבית המשפט בבקשה למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו. 

ואילו כיום, כל אדם בגיר רשאי לחתום על מסמך 'ייפוי כוח מתמשך' ולהנחות מראש מי ידאג לענייניו השונים בהינתן שבעתיד הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו. לאחר חתימת המסמך, הוא יופקד על ידי עורך הדין במשרד המשפטים ויוחזק שם למשמרת, בלא שיהיה לו תוקף. רק במקרה שהאדם שחתם על ייפוי הכוח לא יוכל בעתיד לתפקד ולקבל החלטות באופן עצמאי, רק אז ניתן יהיה להכניס את המסמך לתוקף. 

לאחר שראינו את ההבדל המרכזי בין שני המסמכים, נבחן ונאפיין בשתי רשימות את הדומה והשונה בין צוואה לבין ייפוי כוח מתמשך:

 

ייפוי הכוח המתמשך נבדל מן הצוואה במספר נקודות: 

  1. הצוואה לעולם תעסוק בענייניו של אדם לאחר פטירתו. ייפוי הכוח המתמשך יעסוק לעולם במצב שבן האדם עודו חי
  2. בצוואה אדם רשאי כמובן לצוות את רכושו ליורשים שכלל אינם מודעים לכך, אלא לאחר פטירת המוריש. לעומת זאת, בעריכת ייפוי כוח מתמשך, מיופי הכוח הם חלק בלתי נפרד מן התהליך והם אף חותמים על המסמך. כלומר, מיופה כוח יודע מראש שהוא כזה ושהוא עשוי לפעול בעתיד לטובתו של הממנה (מי שחתם על ייפוי הכוח המתמשך). 
  3. כדי להכניס לתוקף ייפוי כוח מתמשך די בהצגת חוות דעת רפואית או כל מסמך אחר שבחר הממנה, ואילו בכדי לפעול בהתאם להוראות צוואה נדרש הליך של צו קיום צוואה
  4. מרגע שצוואה קוימה ניתן לנהוג ביחס לרכוש של הנפטר ללא הגבלה. לעומת זאת, בייפוי כוח מתמשך, גם לאחר כניסתו לתוקף קיימות מגבלות מסוימות על פעולות הנעשות מכוחו (למשל: מכירת דירה של הממנה על ידי מיופה כוח כפופה לאישור מוקדם של בית המשפט). 

 

מאידך ישנן נקודות משותפות לצוואה וייפוי כוח מתמשך: 

  1. שני המסמכים, צוואה וייפוי כוח מתמשך, ניתנים לשינוי או עדכון או ביטול, זאת כל עוד האדם לא נפטר (במקרה של צוואה) או חדל מלהבין בדבר (במקרה של ייפוי כוח מתמשך).  
  2. בני זוג רשאים לערוך את שני המסמכים באופן זוגי ומשלים: ניתן להכין צוואה הדדית לפיה רכושו של אחד מהם יעבור לשני בפטירת הראשון; ניתן לערוך ייפויי כוח מתמשכים בהם בני זוג ממנים האחד את השני למיופי כוח. 
  3. שני המסמכים ניתנים להפקדה במשרד המשפטים: הצוואה אצל רשם הירושה, וייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. 
  4. שני המסמכים, ביחד ולחוד, מפחיתים את הסיכון לסכסוך בתוך המשפחה סביב סוגיות הנוגעות להורים (הן בריאותיות, הן כלכליות), ומעניקים שקט נפשי לחותמים עליהם. 

 

לסיכום, שני המסמכים נוגעים בתכנון העתיד של האדם. שניהם חשובים ביותר לניהול החיים התקין. ייפוי הכוח המתמשך נועד להבטיח את המשך חייו התקין והמכובד של האדם עצמו אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל לכך. ואילו הצוואה נועדה להבטיח חלוקת רכוש בהתאם לרצונו של אדם, ולשמור על שלמות המשפחה. 

לקבלת פרטים נוספים ולייעוץ – פנו למשרדנו!

 

דילוג לתוכן