צוואות

בכל שנה נידונים בבית המשפט בארץ מאות רבות של סכסוכי ירושה וצוואות. עריכת צוואה באמצעות עורך דין מומחה לצוואות וירושות מאפשר לאדם הנבון לקבוע מראש כיצד יתחלקו נכסיו השונים לאחר פטירתו. התועלות שבעריכת צוואה רבות, וכאשר הצוואה נערכת על ידי עורך דין מומחה היא עשויה למנוע סכסוכים ומלחמות ירושה, ולצמצם התנגדויות ותביעות. במקרה בו המוריש אינו מותיר אחריו צוואה הרי שהתחום מוסדר בחוק הירושה שקובע כי היורשים של הנפטר יקבעו על פי ההסדר הקבוע בחוק באמצעות צו ירושה.
עו"ד ליפסקר מדגיש כי בעת עריכת ירושה בליווי עורך דין " המוריש יודע כי 'סידר את ענייניו', וקיבל ליווי מקצועי אשר אפשר לו לשקול את דרכו, לקבל החלטות מושכלות ולחלק את נכסיו בדיוק באופן שהוא מעוניין בו". עו"ד ליפסקר מסייע במגוון תחומים ואתגרים הקשורים בתחום הצוואות והירושות:

  • עריכת צוואה כתיבת הצוואה ועריכתה באופן מקצועי תגן על האינטרסים של המוריש ותחסוך מלחמות עתידיות וכן הטמעה של סעיפים מיוחדים לצוואה כמו מינוי מנהל עיזבון, וסעיפי "יורש אחר יורש" ו- "יורש במקום יורש", לפי העניין והצורך.
  • צוואות הדדיות: עריכת צוואות בין בני זוג באופן הדדי בהתאם לחוק, באופן שמשקף את רצונם להוריש זה לזו בשלב ראשון, ולהוריש לילדיהם בשלב שני (לאחר פטירת שני בני הזוג).
  • בקשה למתן צו ירושה (כאשר לא קיימת צוואה): בקשה אשר יש להגיש לרשם לענייני ירושה על מנת להביא להוצאת צו ירושה.
  • צו קיום צוואה: תיקוף הצוואה באמצעות בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה על מנת להכניס את הצוואה לתוקף.
  • עדכון ושינוי הצוואה עד למועד הפטירה.

כנוטריון, בולט היתרון לעריכת צוואה מול עו"ד ליפסקר. הצוואה נערכת כ"צוואה בפני רשות" – הליך מהיר ויעיל גם בהקשר של הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה

דילוג לתוכן